Maths Performance Task: Groups

Group 1: C^3
Leader: CHUA JIA EN
Members: CHIRLA AKHILA, CHRISTABEL CLARE CHAN MEI YUN

Group 2: Flying Pigs
Leader: AMELIA PANG KAY LEE
Members: TAN LIN DAWN, PATIDAR DEVANSHI VINAY, TAY MING YI

Group 3: {No Name?}
Leader: MATTHEW GOH XIN ZHI
Members: LEIGHTON WANG HAN RUI, RYAN YEO, KAUNG MYAT THU (MAX)

Group 4: Poopystwagoogally
Leader: LEE REN HUI DANIEL
Members: RYAN SIO YEIN CHONG, CHONG SUAN ZHUANG, MERVIN, LUKE-JOHN LEE SUEN KEAT

Group 5: KOK
Leader: COWAN HO
Members: EUGENE VOO, LEONG JUN WEI, DARRYL, LIM WEI SHENG, DEXTER

Group 6: Dot(.)
Leader: JOSHUA TAN TEIK ANN
Members:SIDDHARTH GOHIL, SHROFF RAJENDRA PRASAD KASHYAP, NG ZHENG NAN BEN

No comments:

Post a Comment